Farkhod Hakimov

Location: Tajikistan , Dushanbe
Organisation: IGEES
Role: PhD Student
Websites of interest:
  • www.gfz-potsdam.de
  • www.emca-gem.org
  • www.ingeos.tj
  • www.usgs.gov
  • www.iris.edu
Areas of interest / Expertise:
  • Seismic noise analysis, microzonation, seismic hazard, seismic risk